Bizden Haberler

27.04.2018

“PowerBI Embedded” Teknolojisiyle Bilgi Yönetişimi Çözümümüzü Gururla Sunuyoruz!

28 yıldır Türkiye’nin e-öğrenme teknolojilerinin lider firması olarak “PowerBI Embedded” Teknolojisiyle geliştirdiğimiz Bilgi Yönetişimi Çözümümüzü sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Yıllar içinde iş yapma şeklimiz, müşterilerimizin beklentisi, çalışanlarımızın profili değişti. Bu doğrultuda biz de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kurumsal müşterilerimizde Türkiye’de ilk defa hayata geçen “PowerBI Embedded” teknolojisi ve Bilgi Yönetişimi çözümümüzle müşterilerimizin daha doğru veriyle daha hızlı karar verme yetkinliğini geliştiriyoruz.

ANLIK VE DOĞRU VERİYLE İŞLER HIZLANIYOR

PowerBI Embedded teknolojisi müşterilerimizdeki veri yönetimini mükemmelleştirmek için uygulamaya başladığımız çok önemli bir araç. Buna ek olarak Bilgi Yönetişimiyle birbirine paralel olarak işleyen ve işlerin hızlanmasını sağlayan yeni çözümümüzle ilgili ayrıntıları kısaca aktarmak istedik.

DOĞRU VERİ DOĞRU KARAR

Bilgi Yönetişimi nedir?

Bilgi yönetişimi veriyle ilgili işlemler için bir sorumluluklar sürecidir. Bu sürecin temelini politikalar, standartlar ve prosedürler oluşturur ve süreç, bunlar sayesinde verinin ne zaman, hangi şartlar altında, hangi eylemlerde, hangi yöntemler ile kimler tarafından kullanılacağına karar verir. Dünyada temelleri 2001 yılında atılan bir kavram. ABD’deki Enron skandalı sonrası, verinin doğruluğu ve güvenilirliğine duyulan ihtiyaç, artık günümüzde iş dünyasında önemli bir gündem maddesi oldu. Ve artık Bilgi yönetişimi Türkiye’de birçok sektörde standart bir gereklilik olarak kabul ediliyor.

PowerBI Embedded nasıl bir sistem ve nasıl kullanılıyor?

PowerBI Embedded özünde bir raporlama sistemi. Şu an için müşterilerimizin tüm kurumsal raporlamaları için hayata geçirdiğimiz bir çözüm. Üst yönetim ve tüm yönetim kademelerindeki kişilere göre veriyi otomatik süzen, rollere göre filtreler belirlenen, hangi rapor kime ne derinlikte görünsün gibi ayarların kolayca yapılabildiği tek bir ara yüz üzerinden ilgili birçok konuyu takip edebilir hale getirdiğimiz bir sistem. Müşterilerimizin veri kalitesini de kontrol altına alabildiği Bilgi Yönetişimi süreciyle paralel olarak uygulanıyor. Bu nedenle farklı alt detaylardaki veri kalitesinden emin oldukça, tüm yönetim kademelerine de kademeli olarak açılabiliyor.

PowerBI Embedded ve Bilgi Yönetişimini kimler yürütüyor?

Her ikisinde yer alan ortak kişiler olsa da aslında 2 farklı ekip yürütüyor. Müşterilerimizde PowerBI Embedded ekibi raporlama sistemini hayata geçirmekten ve sorunsuz olarak devam ettirilmesinden sorumlu. Çoğunlukla IT kaynaklarının kullanıldığı, iş birimleri tarafından da süreç uzmanlığı ve iş deneyiminin aktarıldığı dengeli bir proje ekibi kuruluyor. Bu sistemde çeşitli rapor ihtiyaçları proje ekibi ile birlikte hayata geçiriyoruz.

Bilgi Yönetişimiyse sonlu bir projeden ziyade kalıcı bir süreç olarak yönetiliyor ve müşterilerimizin veri ve bilgi yönetimi için yeni bir sürecin inşasını gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizdeki veri kalitesinin kalıcı olması için belirli süreçlerin tanımlanması ve uygulanması gerekiyor. Bilgi Yönetişimi ekibi anlık ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışıyor, uzun süredir var olan veri sorunları tanımlıyor ve bu sorunları çözmek için alt ekipler kurarak kalıcı çözümler geliştiriyor.

Bu çözümün şirketlere kazanımları neler olacak?

Bu projeyi hayata geçirirken iddialı bir sloganla yola çıktık: “Doğru ve gerçek veri, doğru karar”. Projenin en önemli kazanımını özetlersek: Müşterilerimizde belirlenmiş olan Performans Göstergelerinin (KPI) tek bir kullanıcı ara yüzü üzerinden raporlanması, herkesin aynı sayıyı görmesi ve bu sayıya göre hızlı ve doğru karar alınmasını sağlayabilmesi. Bu noktaya gelmeden önce bazı kritik adımların geçilmesi gerekiyor. Öncelikle KPI’ların tanımlarının ve nasıl hesaplandıklarının belirlenmesi, projenin en büyük özelliklerinden biri. Bir diğer avantajsa tanımlanmış ve üzerinde anlaşılmış KPI’ların düzenli olarak ve tek bir sistem üzerinden raporlanması sayesinde herkesin aynı veriye ulaşmasını sağlamak oldu.

PowerBI Embedded teknolojisinin hayata geçirilmesiyle müşterilerimizde her seferinde çalışanların rapor hazırlamak için tüm verileri Excel’e çekip bunları formatlamak için saatler harcamasından kişileri kurtardık ve inanılmaz bir zaman tasarrufu sağlandı. Müşterilerimize ait önemli veriler kullanımına en uygun ve güvenilir şekilde uygun yetki seviyelerine göre özetlenmiş halde, yönetim gösterge panelleri (Dashboard) üzerinden sunuluyor. Böylece analize daha çok zaman ayırılabiliyor. Bilgi Yönetişimiyse PowerBI Embedded‘in yolunu açtığı kurumsal raporlamanın önündeki engelleri tanımlamayı ve iyileştirmeyi amaçlıyor.

PowerBI Embedded ve Bilgi Yönetişimini projelerimiz organizasyonunuza büyük hız kazandıracak!


Haberlere Geri Dön