Bizden Haberler

28.03.2012

Etkili Bir Kurumsal Portal Nasıl Olmalı?

Portal kelimesi bugün teknolojiyi ele alan sözlü yazılı bütün medyada her an karşımıza çıkan bir terim. Bugün bu terime sahip olmayan her dört şirketten üçü en geç iki yıl içinde bunu gerçekleştirmek istiyor. Peki bu kadar popüler olan ve neredeyse tüm şirketlerin peşinden koştuğu şey aslında nedir?

Bilgi, uygulama ve iş süreçlerine, müşteri, çalışan ve iş ortaklarının basitleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş ortak bir ara yüzden erişimini sağlayan kurumsal bir altyapı olarak özetlenebilir. Portallerin temel amacı, Internet üzerinde dağıtık ve düzensiz bir biçimde yayınlanan bilgi yumaklarına, bütünleşik bir yapıda, hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlamaktır.

Internet portalları genelde geniş ve yaygın kullanıcı kesimlerine hitap eder ve portal kurucusu ile adreslenen hedef kitlenin bilgi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanır. Teoride, bir kurumsal portal ağ üzerindeki tüm anlamlı bilgilere ulaşma olanağı sağlar. Pratikte ise kurumun tipi ve büyüklüğü, hangi portal kategorilerinin uygun olduğunu ve ayrıca en üst düzeyde verimlilik alınabilmesi için onların nerelerde kullanılması gerektiğini belirler.

Portallar, kurumsal bilgilere ulaşımı geliştirmek için tasarlanmıştır ve anahtar nitelikteki iş kararlarının alınmasını olanaklı kılmaktadırlar. Bu portallar kurumdaki kullanıcılara, kurumsal bilgi kaynakları oluşturmada, bir sistem seti içinde kurumsal bilgileri yerleştirmede, yardımcı olmaktadır.

Portallar kullanıcılara, kurumsal bilgi kaynaklarının yapısına veya biçimlerine (format) ve nerede olduklarına bakmaksızın verileri belirli noktalarda, toplama olanağı getirir. İş kararlarının alınmasının gerçekleştirilmesinde, işletim giderlerinin azaltılmasında, kurumsal iş bilgilerini tümleştirerek kurumsal karlılığı arttırmada, yardımcı olurlar.
Portal çözümleri aynı zamanda, eldeki olanakları kullanarak gerekli incelemeleri yapmak ve analizleri uygulayarak raporları üretme olanağı getirmektedir. İş analizleri kurumsal portalları kullanarak sonuçları tarar ve analizleri gerçekleştirir. Bu raporlar bazen katkısız olarak devreye girer veya bazı olaylar sonucu incelemeye alınarak üretilir. Bu raporlar E-Posta veya tüm Intranet üzerinden dağıtılırlar. Hemen belirtelim ki, kullanıcılar sonuçlara, eğer yetkileri var ise, anında ulaşabilirler.

Portallar kullanıcılarına kendi sanal proje alanlarını oluşturmalarına ve böylece bu ortamlarda birlikte çalışma için gerekli özel gücü yaratma olanağı sağlamaktadır. İşte bunlardan bazıları; Güvenlik Chat Forumları, Konferans Düzenleme, Takvim oluşturma, çalışma programları düzenleme, doküman yönetimi kurma gibi uygulamalar sayılabilir.
İşbirlikçi portallar Intranet teknolojisini tümleştirir ve genişleyebilir objeler depolarının kuruluşu, full-text ve çoklu-veri araştırmalarının yapılışı, masa üstü tümleşmesi, Web yayınları, E-Posta işlemleri ve dağıtımı, obje-temelli görüntüleme, diğer Intranet servisleri ile bağlantılarını olanaklı kılar.

Kurumsal portaller, web portallerinden farklı olarak kurumla ilişkili her türlü ve her kaynaktaki bilgiyi tek bir şemsiye altında birleştirmektedir. Günümüzde şirketlerin marka yaratmaya odaklandıkları ve marka yaratma stratejilerinin kalbinde yatan web sitelerine pazarlama bütçelerinin önemli bir bölümünü ve şirket yönetimlerinin ciddi vakitlerini adadıkları bir ortamda, ülkemizde şirketlerin web sitelerine yaklaşımları belki de Türk şirketlerinin ileriye dönük pazarlama stratejilerindeki en büyük eksiklik olarak görülmektedir.

Şirketlerin misyon ve vizyonu ve kendini konumlandırmak istediği pozisyonlar düşünüldüğünde, web sitesinin içerik bakımından bir kurumsal portal içerik yönetim sistemiyle yönetilmesi gerekmektedir. Şirketlerin web siteleri tasarım ile ileri çıktığı gibi aynı zamanda güvenilir bir kurumsal imaj da çizmek zorundadır. Şirketlerin müşteri ve iş ortaklarıyla en kolay biçimde bilgi paylaşabilmeleri için, duyurularının, hizmet bilgilerinin ve bunun gibi güncellenebilecek tüm verilerin kullanıcı kolaylığı en üst derecede olan bir sistemden girebilecek ve güncelleyebilecek durumda olması gerekmektedir. Pazarlama stratejilerine paralel olarak bu içerik güncellenmeli, hatta portal tasarımı senede bir iki kere güncellenerek müşteri ve iş ortaklarına çekici ve faydalı bir portal sunulmalıdır.

Ayrıca şirketlerin, hedefleri ve vizyonuna paralel, kurumsal, sade ve modern yüze sahip ve aynı zamanda teknolojide öncü bir şirket imajını yaratan bir site geliştirerek şirketin müşteri önündeki “marka pozisyonu”nu kuvvetlendirebilir. Bu rekabetçi ortamda hedeflerinize ulaşmanızda büyük destek olacaktır. Şirketin kurumsal portalini, markasının ve müşterilerle olan bilgi alışverişinin kalbi olarak görüldüğünden, profesyonel görsellik standardında müşterilere ve iş ortaklarına uygun bir portalin kısa zamanda geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Infinity Teknoloji olarak geliştirdiğimiz çözümlerle şirketinize özel portal uygulamaları, portal çözümleri, kurumsal portal içerik yönetimini hızlı ve başarılı bir şekilde uygulamaktayız.


Haberlere Geri Dön