Bizden Haberler

02.01.2010

Oryantasyon Eğitiminde Neler Olmalı?

Planlaması iyi yapılmış bir oryantasyon eğitimi, işten ayrılma sıklığının azalmasını sağlayarak yeni personel alınması için yapılan yatırımların atıl olmasını önler. Oryantasyon eğitimi süre olarak, yapılacak işin yapısına, gerekliliklerine ve personelin kişisel özelliklerine göre değişiklik gösterilebilir.

 • Şirketin Vizyonu-Misyonu 
 • Şirket Tarihçesi 
 • Kilometre Taşları 
 • Şirketin Temel Değerleri 
 • Varsa Diğer Grup Şirketleri 
 • Ürün ve Hizmetler 
 • Hizmet Verilen Sektörler 
 • Rakamlarla Şirket Başarıları 
 • Organizasyon Şeması ve Bölümler 
 • Varsa Bölge Müdürlükleri ve Şubeler 
 • Şirket İçi İletişim 
 • İş Akışı 
 • Ödüllendirme Sistemi 
 • Ücret Sistemi ve Prosedürü 
 • Sağlık Hizmetleri, güvenlik bilgileri 
 • İzin Prosedürleri 
 • Çalışma Saatleri, Dinlenme Araları Yemek Saatleri ve İş Koşulları 
 • Ulaşım İmkanları (Varsa servis aracının güzergahı) 
 • Disiplin Prosedürü 
 • Gelişim Projeleri 
 • Bilgi Teknolojileri 
 • Müşteri Hizmetleri 
 • Çalışma Sistematiği 
 • İş Ortakları- Referans Listesi 
 • Adres ve Telefon Bilgileri 

Oryantasyon Eğitimi, işletmede çalışanlara uygulanan ilk eğitim programı olması özelliği ile çalışanın ve dolayısıyla işletmenin verimliliğinin arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle etkili bir yönetim uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünceden hareketle oryantasyon eğitimi uygulayan işletmelerin, rekabette önemli bir avantaj elde edecekleri reddedilemeyecek bir gerçektir.


Haberlere Geri Dön