Bizden Haberler

25.03.2013

Şirketler Nasıl Daha İyi Eğitebilir

445 Böylesine önemli bir sektörün Türkiye’deki durumuna yönelik bir ışık tutabilmek adına İnsankaynaklari.com “şirket içi eğitimler” konusunu araştırmış. “Şirket içi eğitimler” kısaca, mekan olarak şirket merkezini benimsemiş ama öğretici olarak dahili veya harici kaynak kullanılan eğitimler olarak tanımlanabilir. Alınan cevaplara göre şu anda “şirket içi eğitim” kullanan firmalarda çalışanların oranı yüzde 58. Ancak bu firmalarda çalışanların sadece dörtte biri bu eğitimlerden memnun; ana sorun ise bu eğitimlerin sayısının yeterli olmayışından kaynaklanıyor.

“Şirket içi eğitim” kavramının dünyada ve çok kısıtlı olsa da Türkiye’de geldiği son nokta “kurumsal üniversite” kavramı. Her geçen gün daha fazla firma, eğitim ve gelişim kaynağı olarak, idaresi ve içeriği tamamen kendisine ait bu tip kurumsal akademiler kuruyor ve personellerinin eğitim ihtiyaçlarını daha çok bu kaynaktan karşılamaya başlıyor. 2002 tarihli Linkage (CFOR) firmasının araştırmasına göre, Amerika’da firmaların yüzde 62’sinin kurumsal üniversitesi var ve daha da ümit verici olan, bu firmaların yüzde 79’unun kendi üniversitelerinin eğitim hedeflerine ulaşmada başarısına onay veriyor olmaları.

Daha Çok Ne Tür Eğitim
Eylül 2006’da Bilgi Üniversitesi ve PerYön ile internet üzerinden gerçekleştirilen “CIPD Eğitim” araştırmasında, firmaların geçtiğimiz yıllara göre daha fazla kullandıklarını en çok ifade ettikleri eğitim türü “dahili kaynakların kullanıldığı eğitim programları” (yüzde 44). Aynı oran “dışarıdan eğitmenler” için ise yüzde 33’e düşüyor. Özellikle yüzde 27’lik bir kesimin dışarıdan eğitmen kullanımında geçtiğimiz yıllara göre azalma olduğunu söylemesi dikkat çekici bir veri ve şirket içi eğitimlerde “dahili eğitmenler”in kullanımındaki kısmi artışa işaret ediyor.

2002’de Amerika’da Fairfield Research ve Chief Learning Officer dergisinin beraber yürüttüğü online araştırmada ise yaklaşık 250 firma yetkilisi toplam eğitim bütçesinin yüzde 30’unu personelin verdiği eğitimlere, yüzde 36’sını ise 3. partilerin dışarıdan sağladığı eğitimlere harcandığını belirtmiş. Bu durum da yine sanırım "dahili eğitimci"lerin şirket içi eğitimlerdeki rolünün terazide biraz daha dengelediğine işaret ediyor.

Eğitim Dışarıdan Mı İçeriden Mi?
Peki eğitimleri dahili kaynaklarla mı çözmek daha iyi yoksa dışarıdan “outsource” etmek mi daha uygun? Bu konu, dünyada “outsourcing” kavramının popülarite eğrisine bağlı gözüküyor. İlk dönemlerde, sağladığı finansal getirilerle birçok şirketin farklı departman fonksiyonlarının neredeyse tamamını tedarik etmeye yönelik kullanmaya başladığı “outsourcing”, zaman içinde evrim teorisine karşı gelemedi ve alternatifleriyle kıyaslanmaya başlandı. Özellikle dahili ve harici kaynakların optimum düzeydeki bir karmasını kullanan “kurumsal üniversite” kavramı da sanıyorum bu durumun en önemli etkenlerinden. Ancak yine de Amerika’da SHRM firmasının yakın tarihli bir araştırması, firmaların yüzde 57’sinin eğitimlerini halen dışarıdan tedarik ettiğini gösteriyor. Özellikle hızla değişen teknolojik bilgiler gibi uzmanlık gerektiren alanlarda planlanan eğitimler için halen en doğru adres dışarısı.

Eğitim Sektörü Nereye Gidiyor? E-learning, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim
3 tane w geldi, mertlik bozuldu! Her sektörde yaşanan e-değişiklik tabii ki eğitim sektörüne de ciddi anlamda yansıdı. E-öğrenim şu anda tüm dünyada inanılmaz bir hızda büyüyor ve kanlı-canlı eğitmenlerin yerini almaya devam ediyor; Bilgi Üniversitesi’nin e-MBA programının tercih edilme oranının her sene son sürat artıyor olması da bunun en somut örneği.

2002’de, Amerika’da firmaların e-öğrenim kullanım oranı yüzde 19 olarak belirlenmiş. Tahminler bu oranın her sene yüzde 20 oranında büyüyeceği yönünde. En önemli tahmin ise daha pazarın olgunlaşma aşamasına varmasına çok zaman olduğu ve her sene büyümeye devam edeceği. Yani daha Türkiye olarak bu konuda gideceğimiz çok yol var!

ROI (Yatırımın Geri Dönüşü)
Eğitim sektörünün bir diğer gözbebeği de ROI (Return on Investment), yani yatırımın geri dönüşünün ölçümlenmesi. Firmaların yeni mantrası artık ROI bilgisi. Yöneticilerin, milyar dolarlar harcadıkları bu sektörde yatırımlarının geri dönüşünü ölçmek istemeleri çok doğal ancak ilginç olan Amerika’da bile firmaların sadece yüzde 34’ünün bu konuda araştırma yapmış olması.


Haberlere Geri Dön