Bizden Haberler

26.01.2010

Garanti Bankasında E-Öğrenme Deneyimi

Türkiye Garanti Bankası Eğitim Müdürlüğü olarak başlatılan bu çalışmalarda öncelikle temel bazı stratejiler belirlendi.

Sınıf içi eğitimlerde kullanılana benzer, hatta daha gelişmiş yapıda bir eğitim yönetim sistemine ihtiyaç vardır.
Kullanılacak teknoloji, mevcut altyapı ile uyumlu olmalıdır.
Katılımcıların e-learninge adapte olmaları sağlanmalıdır.
E-learning sınıf içi eğitimin yerini tamamen almayacaktır.  

Bu kapsamda, öncelikle e-learning konusunda çalışan bir Ar-Ge departmanı kurarak, know-how’ımızı oluşturmaya başladık.

Eğitim Yönetim sisteminin karşılaması gereken ihtiyaçlarımızı belirlerken ; kurumumuzun e-learninge dönük altyapısını, Garanti Teknoloji şirketi ile birlikte oluşturmaya başladık.

En kritik nokta olan ; çalışanlarımızın alışkanlıklarını oluşturma aşamasında ; öncelikle kurum içinde mevcut olan intranet kullanımına dönük alışkanlığı sağlamaya çalıştık. Bu amaçla intranet üzerinde özel bir eğitim sayfası oluşturularak ;  

 • Sıkça sorulan sorular, 
 • Eğitim kitapları, 
 • Eğitim kataloğu ve kataloğa başvurular, 
 • Eğitim sınav sonuçları, 

                                          Intranete taşındı.

Çalışanlarımıza eğitim alanında da bilgisayar üzerinden bilgiye ulaşma ve kullanma alışkanlığı aşılanırken ; diğer taraftan da Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) kurma çalışmalarına devam edildi.

1999-2000 yıllarında sürdürülen bu çalışmalarda; kiralama değil kendi portalımız üzerinde yer alan EYS ’mizi kurma kararına vardık. Kurduğumuz EYS şu özellikleri taşımaktaydı:

 • Güvenlik kontrolü 
 • Online derslerin organizasyonu 
 • Derslerin otomatik takibi 
 • Öğrenci kayıt işlemleri (ders alma, bırakma) 
 • Öğrenciye ders atama işlemleri (manuel ya da otomatik olarak çoklu kayıt yapabilme) 
 • Dersler ve öğrencilerle ilgili çok sayıda rapor alabilme 
 • Crystal Reports ile yeni raporları tasarlayabilme 
 • Kullanıcı arayüzlerini (user interface) istenilen şekilde tasarlayabilme.. 
 • Kredi kartı ödeme sitemlerini entegre edebilme. 
 • Oracle, SQL Server,Access uyumluluğu. 
 • Insan kaynakları paketleriyle uyumluluk. 
 • AICC uyumluluğu. 

EYS’nin ana yapısı ile birlikte ; sıklıkla tekrarlanan ve çok sayıda kişiye verilen eğitimlerden birisi seçilerek, bu eğitim web tabanlı eğitim modülü olarak tasarlanıp geliştirildi. Sözkonusu eğitim ilk olarak 5000 Garanti Bankası kullanıcısına açıldı. Bu eğitim sayesinde elde edilen maliyet avantajı çalışmalarımıza hız katan bir motivasyon unsuru oldu.

2000 yılında Garanti Sanal Eğitim Merkezi adlı e-learning platformunun kuruluşu tamamlanarak MS-Office eğitimleri kurum çalışanlarımızın kullanımına sunuldu.

MS-Office eğitimlerinde Türkiye Garanti Bankası’nın Ocak-Eylül 2000 dönemi kişi başı sınıf içi eğitim maliyetleri $ 215 iken, MS Office eğitimlerini sanal eğitim platformumuza taşıyarak, bu eğitimlerin kişi başı maliyetini $ 7 ‘a düşürdük.

Bu dönemde Türkiye Bankalar Birliği’nin kurmayı planladığı Bankacılık Eğitim Sitesi adlı e-learning projesinin ihalesini ekibimizin liderliğinde IBM ve SBS ile kurulan konsorsiyum kazandı ve projeyi başarılı bir şekilde yürüterek teslim etme aşamasına geldi.

Sanal-Kampus’te Neler Yaptık?
SPK’nın yaptığı Lisanslama Sınavına hazırlık için Sermaye Piyasası Lisanslama Eğitimleri paketi, Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve sermaye piyasası uzmanları ile birlikte Garanti’nin eğitim uzmanlarınca geliştirildi.
Doğuş Grubuna özel eğitimler geliştirildi ve bu eğitimler EYS’miz üzerinden 6912 Doğuş çalışanına verilmeye başlandı,

Amaçlarımızdan biri ve hatta en önemlisi ; öğrenmenin sürekliliğinde önemli bir yer alacak olan e-learning’e ilişkin genel bilgilendirme ve bilgilenmeyi sağlamak. Bu nedenle;

2002 ve 2003 yılında insan kaynakları fuarları, kariyer zirvesi ve e-business fuarlarında sanal-kampus standlarında tanıtımlar yapıldı, bu standlarda toplam 578 kişiye ücretsiz eğitimler açıldı,
Çeşitli dergilerde e-learning ile ilgili makaleler yazıldı,
E-learning zirvelerine konuşmacı olarak katılındı.

Yapılan Yatırımlar
Tüm bu saydıklarımızı muazzam bir kadro yapısı ve çalışan sayısı, olağan üstü bütçelerle gerçekleştirmedik. Bu güne kadar harcadığımız toplam para milyon dolar rakamının yakınında bile değil. Çünkü doğru ihtiyaç tespitleri yaparak, doğru stratejileri uyguladık.

Sistemin İşleyişi
İlgili eğitimlere katılımı uygun bulunan çalışanların Garanti Sanal Eğitim Merkezi için birer kullanıcı adı ve şifresi bulunmaktadır.
 Teknik ve softskill eğitimler Garanti Eğitim Merkezindeki Performans danışmanları tarafından çoğu kez sınıf içi eğitimi desteklemek amacıyla yer yer de sınıf içi eğitimin yerine kurum çalışanlarına verilmektedir.
Kurum içi eğitim ihtiyacına yanıt verebilecek eğitimleri dışarıdan satın aldığımız gibi, aynı zamanda kuruma özel eğitimleri de Garanti Eğitim Merkezi içerisinde tasarlamakta ve outsource yöntemiyle geliştirtmekteyiz.
Kurum içinde e-learning modüllerini tamamlayan kullanıcıların eğitimlerdeki performansları düzenli bir şekilde raporlanıp takip edilmektedir. Ayrıca birçok sınav başarılı bir şekilde Garanti Sanal Eğitim merkezi üzerinden gerçekleştirilmekte ve sonuçlar burada saklanmaktadır.

Hangi Sonuçları Aldık?
Garanti Eğitim Merkezi olarak yapılan e-learning çalışmalarında elde edilen ve önemli bulunan sonuçlar şöyle özetlenebilir:

E-learning konusunda da uzman bir Performans Danışmanı kadrosu ve Eğitim Ar-Ge departmanına sahip olundu,
10 bin Doğuş çalışanı e-learning yoluyla eğitildi ve önemli maliyet avantajı elde edildi,
Doğuş ve Garanti çalışanları arasında e-learning kültürü oluşturuldu,
2003 eğitim kataloğunda web tabanlı eğitimlere de yer verildi ve çalışanlarımızdan büyük ilgi gördü.
Kurum içinde kuruma özgü 15 kadar web tabanlı eğitim geliştirildi,
Finans eğitimleri, IT eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimlerinden oluşan geniş bir eğitim kataloğu oluşturuldu.
Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı gibi önemli bir sınav için WBT’nin iyi bir çözüm olabileceği önceden görüldü ve sınava hazırlık için uzman bir kadroyla çalışarak SPK eğitimleri geliştirildi. Bu eğitimler Doğuş grubundaki yatırım uzmanlarına verildi ve sınavdaki başarılarına önemli katkıları oldu.
Türkiye Bankalar Birliği’nin bütün bankalara web tabanlı eğitim sunmayı planladığı Bankacılık Eğitim Sitesi ihalesi kazanıldı. Bu sitenin kurulumu tamamlandı ve ayrıca bu siteden sunulmak üzere 4 tane finans eğitimi geliştirildi. Bu proje Türkiyedeki en önemli e-learning projesi olarak kabul edilmektedir.

Bundan Sonra Hangi Adımlar Var?
Teknik eğitim alanında uzmanlığımızı geliştirmek ve sürdürmek.
Teknik e-learning eğitimlerin sınıf içi eğitimlerle uyumunu geliştirerek karma çözüm anlayışımızı mükemmelleştirmek.
Diğer yandan asenkron e-learning uygulamalarını yaygınlaştırdığımız çalışanlarımızı önümüzdeki süreçte senkron eğitim uygulamalarıyla tanıştırmak.
Eğitim etkinliğini ölçümleme çalışmalarımızı e-learning alanında da mükemmelleştirmek.
Mevcut eğitimlerimizi farklı firma ve uygulamaların da katılımıyla çeşitlendirmek / zenginleştirmek.

Haberlere Geri Dön