Bizden Haberler

12.06.2013

Etkili Oryantasyonun İncelikleri ve Oyunla Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon bir zamanlar yalnızca yapılması hoş bir şeydi. Ancak artık pek çok şirket onu başarı için kritik görmeye başladı. Peki siz oryantasyon aracı olarak ne kullanıyorsunuz? Etkileşimli online videolar, İK yöneticilerinin sunduğu yönergeler, koçluk programları ve oyunla eğitim?

Bu araçları kullanırken zaman çizelgeleri ve bilgi formlarıyla aktarılan unsurları da bir araya getiriyor musunuz?

Bu araçlar kullanılırken oluşturulan içerik mutlaka şirket değerlerini ve kültürünü desteklemeyi amaçlamalıdır. Bu yaklaşım ile geleneksel programlardan ayrılır. Bu durum gerçekten felsefi bir fark yaratır. Bu sayede var olan çalışanların iletişim ilkelerine ve değerlerine, yeni çalışanların da nasıl katkıda ve katılımda bulunacağına vurgu yapılır. Geçmişte oryantasyon programları daha çok teknik konulara odaklanıyordu. Oysa artık günümüzde oryantasyon başarısını asıl belirleyen unsurun kültür ve değerler olduğu kabul görmeye başladı.

İşe yeni başlayanların şirketin tarihini, kurallarını, çalışanlarını, dilini ve kültürünü, ayrıca performans beklentilerini öğrenmesi gerekiyor elbette. Ancak bunları odağa değil, çevresel destekleyici bilgiler bölümüne yerleştirmeliyiz.

Kural ve prosedürlerin de çok önemli olduğu oryantasyon programlarında şirket değerlerini anlamanın, çalışanların kendilerini organizasyonun bir parçası gibi hissetmelerini sağladığı kesin bir gerçek, çünkü bu durum ait olma ve bağlılığı arttırıyor.

Tasarladığımız oyunla oryantasyon eğitimi ekip çalışması, iletişim, yaratıcılık, farklılıkların yönetimi, eğitim, güven ve kalite gibi temel değerleri iletiyor. Bu fikirleri çalışanın günlük iş yaşamına aşılamayı hedefliyoruz, bu sayede arzu edilen kültür tüm organizasyonda güçlendirilmiş oluyor. İdeal olarak, çalışan yeni pozisyonlara, birimlere ve hatta yeni ülkelere atandığında bu fikirleri beraberinde götürüyor.

Şirketinizin nelere değer verdiğine ilişkin mesajların etkili bir şekilde aktarılması bizce çok daha önemli. Çünkü organizasyonel konulara daha ilk baştan odaklanılması şeklinde tasarlanan oryantasyon, yeni yeteneklerin organizasyona hemen uyum sağlayabilmesine olanak tanıyor. Oryantasyon eğitimi iletişim konusundaki bilgileri de içeriyor.

Örneğin oyun içersinde “Sanal tanıştırmanın” bir parçası olarak, çalışanların gerçek resimleri ve kimlikleri kullanılıyor. Bu bilgilere, kariyer bilgilerinin ve hobilerinin de içinde olduğu kısa bir biyografi ekleniyor. Bu sayede, oryantasyon sırasında çalışanlar birbirlerinin yüzünü tanımış oluyor.

Eskiden sadece geleneksel bilgileri ve teknik ayrıntıları içeren oryantasyon programları, artık tarih, hedefler, değerler ve dili de içeren “merhaba” mesajlarını içeriyor.

Dolayısıyla: Bu tarz oryantasyona katılan çalışanlar, katılmamış olanlarla kıyaslandığında daha sosyal bir hale geliyor. Bu durum organizasyonel katılıma da olumlu yansıyor. Bu kişiler aynı zamanda organizasyona daha fazla bağlılık gösteriyor. Ayrıca programa katılanlar meslektaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurabiliyor.

Oryantasyonun içerik tasarımı bu tür çalışmalarda çok kritik bir öneme sahiptir.
Çalışan oyunu yani oryantasyonu, doğru seçimi yaptığı ve çalışmak istediği türden bir şirketle el sıkıştığı hissiyle bitirmeli.

Bu tür projelerde değerlendirilmesi gereken en önemli risk, oyunda kullanılan kişilerin değişmesidir, bu durum güncellemelerin artmasını sağlar.

Oryantasyonda nasıl bir içerik tasarımı?
İyi bir içerik, çalışanın potansiyel verimliliğini sıçratırken, yetersiz bir içerik çalışanın firmaya katılmakla yanlış bir karar alıp almadığını sorgulaması yönünde acı bir mesaj olabilir.

Bu nedenle öğrenme eğrisi kısa tutulmalıdır.
Oyun sayesinde yeni çalışanın, organizasyonun nasıl bir iç çalışması olduğunu; örneğin şirketteki kilit kişilerin kimler olduğunu anlayabilmesi sağlanır. Bir de hali hazırda sahip olmadıkları hangi özel becerilere yeni işlerinde ihtiyaç duyabilecekleriyle ilgili vurgulamalar yapılabilir.

Özetlersek ve bütünsel bakarsak, oryantasyon sadece bir kere sunulan bir uygulama yerine sürekli devam eden bir deneyim olarak görülmelidir. Yöneticilerle çalışarak sadece yeni başlayan çalışanlarınızı doğru yönlendirmekle kalmaz, her altı ayda bir güncellemeler yaparak onların mümkün olduğu kadar verimli çalıştığından da emin olabilirsiniz. Bu sayede de çalışmama oranını ve maliyetleri azaltabilirsiniz.
Gelin size etkili oyunla oryantasyon eğitiminin nasıl başarıyla uygulandığını örnekleriyle aktaralım.


Haberlere Geri Dön