Bizden Haberler

09.04.2012

Avrupa Birliği Projemiz Uluslararası E-Ticaret E-Learning Programı Başladı

Proje, uluslararası ticaret ve özellikle ihracat alanında mesleki eğitimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önce İngiltere Conventry & Warwickshire koordinatörlüğüne yürütülen “InTeLS“ projesinin sonuçlarının ve yönetiminin Türkiye’deki KOBİ’lerin yerel ihtiyaçları göz önüne alınarak ülkemize transfer edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Neden KOBİ’ler için uluslararası ticaret eğitimi?
• Günümüzde KOBİ’lerin kısıtlı kaynaklarıyla ve geleneksel iş yapma yöntemleriyle iç   ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri giderek zorlaşmaktadır.
• İhracat, yerel piyasalara nazaran çok sayıda müşteriye ürün arz edebilme fırsatı       sunması bakımından KOBİ’ler için önemli bir pazarlama stratejisidir.
• Üyelerinin büyük bir kısmı KOBİ’lerden oluşan İstanbul ihracatçı Birlikleri (İİB),         KOBİ’lerin uluslararası ticaret uygulamalarını kullanma kapasitelerini geliştirmek         amacıyla, İngiliz proje ortağı Coventry & Warwickshire Ticaret Odası’nın uyguladığı     “InTeLS“ projesini Türkiye şartlarına göre transfer ederek, e-öğrenme metodu ile        bir uluslararası ticaret simülasyonu oluşturulması projesini geliştirmiştir.

InTeLS-TR Projesinin Amaçları:
• KOBİ’lerin uluslararası ticaret için gerekli yöntem ve prosedürleri öğrenecekleri bir     eğitim müfredatı oluşturulması
• İhracat simülasyonu platformu yoluyla ihracat ve metodlarının KOBİ’lere tanıtılması
• KOBİ çalışanlarının e-becerilerinin arttırılması
• KOBİ’lerin uluslararası ticaret pazarından daha fazla pay almaları
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmaları
• Türkiye’deki mesleki eğitim sistemi ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda            bulunulması

Infinity Teknoloji ‘nin katkıları
Uluslararası ticaret eğitim müfredatı geliştirilmesi, InTeLS-TR ihracat simülasyonu yazılımı, Proje internet sayfası, Proje CD’si, Proje broşürü ve eğitim sertifikası Infinity Teknoloji tarafından üretiliyor.

InTeLS-TR projesi Konsorsiyumu
Proje Lideri
• İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)

Proje Ortakları
• ITC-Europa
• Coventry & Warwickshire Ticaret Odası
• Ege İhracatçı Birlikleri
• Güneydoğu Anadolu İhracatçı Odası
• İhracatçı Geliştirme Edüt Merkezi
• Yeditepe Üniversitesi
• İnfinity Teknoloji


Haberlere Geri Dön