Bizden Haberler

07.09.2013

İnovasyon Nedir? Etkili İnovasyon Yönetimi Nasıl Yapılır?

İnovasyonun kurumsal kalite yönetimine ve rekabete katkısı artık günümüzde tartışmasız kabul edilen bir gerçek. Bunu sağlamanın en önemli yollarından birisi kurum içinde bir öneri yönetim sistemini sürekli olarak kullanmak. Bu doğrultuda tasarladığımız İnovasyon Yönetim Sisteminin kullanımı sonrası elde edilen deneyimlere göre öneri vermeye ve ödül almaya olanak tanınan çalışanların kapsamı ne kadar geniş tutulursa, sistemden elde edilen yarar o derecede artmakta, öneri verenler o derece çoğalmaktadır. 

  • Çalışanlardan önerileri toplayın 
  • İşe yarayan önerileri değerlendirin 
  • Görüşleri toplayın, önerilere değer katın 
  • Uygulamaya geçen önerileri izleyin 
  • Ödüllendirmeyi yönetin 
  • Motivasyonu artırın 

Öneri sisteminde iyi öneriler, sürekli gelişmenin kaynağını oluşturur. Sistem sayesinde, verimliliği artıran, maliyetler düşüren, ürün ve müşteri servislerini iyileştiren çalışan önerileri toplanır ve değerlendirilir. Etkin bir öneri sistemi ile gelişmeye katkısı olabilecek bir öneri, fırsata dönüşürken, iyi bir fikir gizli kalmamış olur ve daha iyi bir gelişme stratejisi belirlenir.


Deneyimlerimize göre çalışanlar, kurumlarının yükseldiğini görmek ve fırsat verildiğinde, bu hedefe ulaşılabilmesi için ona destek vermek istemektedir. Basit olarak takım olarak da önerilerin verilebildiği sistemimizde, öneriler yine çalışanlar tarafından değerlendirilmekte, uygulamaya geçecek öneriler entegre çalışan bir proje yönetim sistemiyle (Viki) entegre edilmekte ve uygulamaya geçen önerilerle ilgili sonuçlar da izlenebilmektedir.

Bizce bir öneri sistemi, kurumun çalışma şekline uyumlu olmalıdır. Bu yüzden geliştirdiğimiz etkin çözüm, kolayca esnetilebilen, kurumun değişen ihtiyaçlarını destekleyici ve olgunlaşması sırasında da ihtiyaçlara tam yanıt verebilir şekilde tasarlanmıştır.

Gelin size Inovasyon Yönetim Sistemimizi ayrıntılı tanıtalım, başarı örneklerini anlatalım, hızla inovasyonun kurumunuzda bir kültür haline gelmesini sağlayalım.


Haberlere Geri Dön